23 травня 2022 року urology@pdmu.edu.ua Мапа сайту

                     Ресурси

 

 

 

Витяг

з протоколу засідання кафедри урології з судовою медициною №4

від 12.10.20

Голова – Саричев Л.П.

Секретар - Сухомлин С.А.

Присутні: Черняк В.В., Дев’яткін О.Є., Мустафіна Г.М, Нікіфоров А.Г., Саричев Я.В., Супруненко С.М., Панасенко С.М., Малик Н.І., Виноградова В.А., Щербина Т.В., Савченко Р.Б., Бен Амін

Порядок денний:

1. Доведення до співробітників кафедри головних засад Положення про академічну доброчесність здобувачів освіти та співробітників УМСА, затвердженого Вченою ради 25 березня 2020 р., про заходи щодо боротьби та профілактики академічної доброчесності в документації та на сторінці кафедри на сайті академії.

Слухали: завідувача кафедри урології з судовою медициною д.мед.н., професора Саричева Л.П., який доповів про основні принципи академічної доброчесності згідно Положення про академічну доброчесність здобувачів освіти та співробітників УМСА, про необхідність висвітлення заходів щодо боротьби з порушеннями академічної доброчесності в документації кафедри, на сторонці кафедри на сайті академії, а також про проведення виховної години кураторами з роз’ясненнями та коректним тлумаченням поняття академічної доброчесності серед студентів. Так, 13.10.20 р., кураторами кафедри доцентами Черняк В.В., Сухомлином С.А., Саричевим Я.В., Дев’яткіним О.Є. та Супруненком С.М. проведені виховні години з підшефними групами студентів, де було розглянуте дане питання із зазначенням та акцентуванням на заходах щодо попередження виникнення ігнорування та негативних проявів академічної доброчесності, як під час практичних занять, так і під час підсумкових модульних контролів.

Доцент Черняк В.В., яка доповіла про етичні принципи спілкування між учасниками освітнього процесу та відповідальність згідно чинного законодавства за порушення академічної доброчесності.

Обговорення: прийняли участь всі співробітники кафедри.

Ухвалили: Факти порушення академічної доброчесності співробітниками кафедри та студентами розглядаються на кафедральному засіданні з прийняттям відповідних рішень та визначенням характеру виховних заходів. При фактах повторних порушень, згідно Положенню про академічну доброчесність здобувачів освіти та співробітників УМСА, проводиться відповідне звертання до комісії з питань академічної доброчесності академії.