23 травня 2022 року urology@pdmu.edu.ua Мапа сайту
Саричев Леонід Петрович

Саричев Леонід Петрович

завідувач кафедри доктор медичних наук, професор, лікар-уролог вищої категорії

Л.П.Саричев у 1993 р. закінчив Курський державний медичний інститут за спеціальністю «лікарська справа». Після закінчення інтернатури по хірургії з 1974 р. працював в Орловській області лікарем-урологом Мценської центральної міської лікарні.

Після захисту у 1986 р. кандидатської дисертації на тему "Научное обоснование снижения инвалидности вследствие урологических заболеваний" працював асистентом курсу урології Полтавського медичного стоматологічного інституту. У 1993 р. присвоєно вчене звання доцент.

З 1997 р. – завідувач курсу урології, а з 2001 р. після організації кафедри – завідувач кафедри урології. У 2000 році захистив докторську дисертацію на тему: "Епідеміологічні, патогенетичні, клініко-діагностичні та лікувальні аспекти гострих гнійно-запальних захворювань нирок", у 2004 р. присвоєно вчене звання професор.

Л.П.Саричев нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти», грамотами Міністерства охорони здоров'я України, Полтавської обласної ради та Полтавської державної адміністрації.

 • член Європейської асоціації урологів; 

 • голова Полтавського обласного осередку Асоціацїї урологів України; 

 • член ревізійної комісії Асоціацїї урологів України; 

 • член та офіційний опонент спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій при ДУ «Інститут урології АМН України»; 

 • член редакційної ради журналу "Урологія"; 

 • член вченої ради "УMCA"; 

 • член вченої ради медичного факультету "УMCA"; 

 • член апробаційної ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій "УMCA"; 

 • член атестаційної комісії УОЗ Полтавської облдержадміністрації ; 

 • член контрольно-експертної комісії УОЗ Полтавської облдержадміністрації ; 

 • заступник голови патологоанатомічних конференцій Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В.Скліфосовського.


Автор 136 наукових наукових та науково-методичних праць

sarychev.leonid@gmail.com

Сухомлин Сергій Адольфович

Сухомлин Сергій Адольфович

кандидат медичних наук, доцент, лікар-уролог вищої категорії

С.А. Сухомлин у 1988 р. закінчив лікувальний факультет Полтавського медичного стоматологічного інституту, у 1994р. - клінічну ординатуру по урології, у 1999 р. захистив кандидатську дисертацію на тему "Новий метод підвищення ефективності лікування нефроптозу". Методично забезпечив післядипломну підготовку лікарів-інтернів за фахом "урологія", лікарів-інтернів суміжних спеціальностей ("загальна практика–сімейна медицина", хірургія, медицина невідкладних станів), лікарів за фахом "загальна практика-сімейна медицина".

У 2011 р. присвоєне вчене звання доцента.

Автор автор 56 наукових наукових та науково-методичних праць, у т. ч. 2 навчально-методичних посібників з грифом ЦМК МОЗ та МОН України. Є завучем кафедри.

 s.sukhomlyn@gmail.com

Саричев Ярослав Володимирович

Саричев Ярослав Володимирович

кандидат медичних наук, доцент, лікар-уролог вищої категорії

Я.В. Саричев у 2002 р. закінчив з відзнакою медичний факультет Української медичної стоматологічної академії, у 2004 р. захистив магістерську роботу на тему "Роль ультразвукового моніторингу у виборі тактики лікування хворих на абсцес нирки", у 2007 р. захистив кандидатську дисертацію на тему "Диференційна діагностика локалізованих форм гострого гнійного пієлонефриту та новоутворень нирок з обґрунтуванням лікувальної тактики". Методично забезпечив викладання урології та медичної сексології англомовним студентам.

У 2015 р. присвоєне вчене звання доцента.

Є автором 74 наукових та науково-методичних праць, у т. ч. 2 навчально-методичних посібників з грифомами ЦМК МОЗ та МОН України, ЦМК академії. Є відповідальним за наукову роботу кафедри та англомовне викладання здобувачам вищої освіти.

urologypolt@gmail.com

Супруненко Сергій Миколайович

Супруненко Сергій Миколайович

кандидат медичних наук, лікар-уролог вищої категорії

С.М.Супруненко у 1995 р. закінчив з відзнакою медичний факультет Української медичної стоматологічної академії, у 1998 р. захистив магістерську роботу на тему "Застосування інтервенційного ультразвуку в діагностиці та лікуванні запальних захворювань передміхурової залози", у 2002 р. захистив кандидатську дисертацію на тему "Морфофункціональні особливості репаративної регенерації сечового міхура, зшитого синтетичними і біологічними розсмоктувальними шовними матеріалами".

Автор 37 наукових та науково-методичних праць.

З 2019р. працює на посаді доцента кафедри

Є відповідальним за виховну роботу на кафедрі.

urolog101@ukr.net

Панасенко Сергій Миколайович

Панасенко Сергій Миколайович

Старший лаборант, викладач

   

С.М.Панасенко у 2010 році закінчив медичний факультет Української медичної стоматологічної академії,  з 2010 – 2012 пройшов інтернатуру та 2012-2014 р. клінічну ординатуру на кафедрі урології ПДМУ.

  Працює на кафедрі з 2014 року. Виконував активний пошук та написання науково-дослідницької роботи: «Реабілітація хворих з декомпенсованим сечовим міхуром при інфравезікальній обструкції на фоні вікового гіпогонадизму,  цукрового діабету 2-го типу та ендотеліальної дисфункції».
Автор 12 наукових та науково-методичних праць, 1 патенту на винахід.

panas_med@ukr.net

Черняк Валентина Володимирівна

Черняк Валентина Володимирівна

кандидат медичних наук, доцент

В 2009 році захистила кандидатську дисертацію «Одонтологічна характеристика великих кутніх зубів в нормі та при фісурно-ямковому карієсі». Є автором 87 науково-методичних праць, а також автором та співавтором 7 навчальних посібників для студентів, 5 патентів на корисну модель, 2-х нововведень, 3-х інформаційних листів.

valentyna.cherniak214@gmail.com

Дев`яткін  Олександр  Євгенійович

Дев`яткін  Олександр  Євгенійович

кандидат медичних наук, доцент

У 2013 році захистив кандидатську дисертацію за темою: « Експериментальне вивчення комбінованого гелю «Альгозан», призначеного для лікування запальних захворювань суглобів і венозної недостатності».  Є автором  та співавтором 40 науково-методичних праць та 1 навчального посібника, 1 патента на корисну модель та 1інформаційного листа.

sas3060@i.ua

 

Мустафіна Галія Міркатівна  

Мустафіна Галія Міркатівна  

асистент судової медицини

асистент, лікар судово-медичний експерт, відділу  судово-медичної експертизи  трупів Полтавського обласного бюро судово-медичної експертизи, має вищу лікарську категорію з 2015р., аспірант, запланована кандидатська дисертація за темою: «Структурно-функціональні особливості  печінки за умов комбінованого с впливу харчових добавок»,  (2018р)., науковий керівник д.мед.н., професор Старченко І.І.  Автор та співавтор 18 науково-методичних праць та співавтор  2-х патентів, 1 інформаційного листа та 1 нововведення. Відповідальна за роботу студентського-наукового гуртка та консультативно-діагностичну роботу.

margocvt@gmail.com

Малик Наталія Ігорівна

Малик Наталія Ігорівна

асистент судової медицини

асистент, лікар судово-медичний експерт відділу потерпілих, звинувачуваних та інших осіб, має вищу лікарську категорію із 2016 року.

zhivielica@gmail.com

Савченко Роман Борисович

Савченко Роман Борисович

очний аспірант кафедри, асистент

У 2016 р. закінчив медичний факультет №1 Української медичної стоматологічної академії.

З 2016 р. по 2018 р. проходив інтернатуру на базі Полтавської обласної клінічної лікарні.

З 2018 р. очний аспірант кафедри урології з судовою медициною.

Виконує дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії на тему: "Реабілітація хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози із декомпенсацією сечового міхура внаслідок тривалої інфравезикальної обструкції".

Автор 24 наукових та науково-методичних праць, 2 патентів на винахід.

roman.savchenko.93s@gmail.com

Прилуцький Олексій Костянтинович

Прилуцький Олексій Костянтинович

асистент

В 1998 році закінчив стоматологічний факультет Української медичної стоматологічної академії. З 2000 року навчався в аспірантурі на кафедрі анатомії людини Української медичної стоматологічної академії, з грудня 2003 року працював на посаді викладача кафедри анатомії людини. У червні 2004 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою «Структурне забезпечення трофіки емалевого органа зубних зачатків людини в ембріогенезі». З 2021 викладає судову медицину. 

Ніколенко Дмитро Євгенійович

Ніколенко Дмитро Євгенійович

асистент

Закінчив медичний факультет ВДНЗ України «УМСА» у 2000 році. З 2000 по 2001 рік навчався в інтернатурі з фаху «патологічна анатомія» на базі Полтавського обласного патологоанатомічного бюро з проходженням очної частини навчання в ВДНЗ України «УМСА». З 2001 по 2009 рік працював лікарем–патологоанатомом в Полтавському обласному патологоанатомічному бюро. Без відриву від виробництва закінчів магістратуру з патологічної анатомії (2002 рік), клінічну ординатуру з фаху «патологічна анатомія» при кафедрі патоморфології з секційним курсом ВДНЗ України «УМСА» (2009 рік). Захистив кандидатську дисертацію з фаху патологічна анатомія у 2011 році «Внутрішньопротоковий рак молочної залози: особливості морфогенезу». З 2009 року працює асистентом кафедри патологічної анатомії з секційним курсом ВДНЗ України «УМСА». З 2021 року викладає судову медицину.

Грінько Руслана Миколаївна

Грінько Руслана Миколаївна

асистент

У 2020 році закінчила медичний факультет ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія" за спеціальністю "Лікувальна справа". У 2020 -2021 роках пройшла інтернатуру за спеціальністю "патологічна анатомія" на базі Полтавського обласного патологоанатомічного бюро. З 2021 викладає судову медицину.