23 травня 2022 року urology@pdmu.edu.ua Мапа сайту

Завідувач кафедри професор Саричев Л.П. та завідувач урологічного відділення, заслужений лікар України Філоненко А.Ф. здійснюють загальне керівництво лікувально-діагностичною роботою у клініці.

Професор Саричев Л.П., професор Сонник Є.Г. та доцент Сухомлин С.А. консультують найбільш складних хворих в обласній клінічній лікарні ім. М.В.Скліфосовського та лікувально профілактичних закладах міста та області по лінії "санітарної авіації", приймаютъ участь у консіліумах, клінічних та патологоанатомічних конференціях, виконують найбільш складні операції. Доцент Супруненко С.М. та Саричев Я.В., асистент Панасенко С.М. ведуть діагностично-лікувальну роботу в урологічному відділенні та консультують хворих в обласній клінічній лікарні ім. М.В.Скліфосовського. В урологічній клініці хірургічна активність є однією із найвищих в Україні, перевищуючи 60%, при цьому більше половини операцій виконується з уникненням травматичних "відкритих" хірургічних втручань.

В роботу урологічної служби Полтавської області впроваджені розроблених на кафедрі наукові рекомендації:

 • методика УЗД, КТ та МРТ діагностики гострих гнійних запальних захворюваннь нирок з оцінкою структурного та функціонального стану нирок, консервативна та мінімально інвазивна лікувальна тактика, що дозволило втричі знизити питому вагу запущених форм гострого гнійного пієлонефриту, уникнути важких септичних ускладнень, травматичних «відкритих» оперативних втручань, нефректомій та смертності, зменшити витрати на лікування;
 • методика ендопієлостентування при гестаційному пієлонефриті, що дозволило попередити розвиток гнійних форм пієлонефриту та зберегти вагітність;
 • методика пункційної перкутанної нефростомії при обструктивній нефропатії, що дозволило підвищити ефективність лікування означеної категорії хворих;
 • методика реабілітації хворих на полікістоз нирок з активним виявленням пацієнтів, оцінкою структурного та функціонального стану нирок за допомогою ультразвукової допплерографії та мінімально інвазивною лікувальною тактикою, що дозволило зменшити утричі післяопераційний ліжко/день, на 50% знизити собівартість лікування та відновити працездатність у 20% хворих;
 • методика лікування сексуальних розладів у чоловіків при запальних захворюваннях статевих органів та доброякісній гіперплазії передміхурової залози, що дозволило у 38% пацієнтів покращити результати лікування та у 64% - покращити якість життя.

Організаційно - лікувальна діяльність кафедри.

Щорічно завідувач кафедри разом із завідувачем урологічного відділення організовують проведення 2 обласних науково-практичних конференцій урологів по найактуальнішим питанням сучасної урології та андрології.

Клінічна база кафедри – урологічне відділення КП "Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В.Скліфосовського" ПОР на 50 ліжок. Лікарня оснащена лікувально-діагностичною апаратурою, яка дозволяє здійснювати діагностику та проводити оперативні втручання на сучасному рівні.

Головне завдання лікувальної роботи кафедри у звітному періоді полягало у плановому оздоровленні та наданні ургентної урологічної допомоги населенню Полтавської області та м. Полтави. Обсяг лікувальної роботи співробітників кафедри визначений відповідно до розподілу обов’язків, лікарської кваліфікаційної категорії, стажу роботи та пропорційно ставки займаної посади. Завідувачем кафедри, професором та доцентами згідно графіка здійснюється консультативний прийом урологічних хворих в обласній консультативній поліклініці та консультації хворих у відділеннях ПОКЛ. Співробітники і особисто завідувач кафедри приймають участь у диспансерних оглядах співробітників академії та студентів.

Завідувач кафедри бере участь в організації урологічної служби області, атестації лікарів-урологів, разом із завідувачем відділення здійснює загальне керівництво лікувально-діагностичною роботою у клініці: загальний обхід, щоденні ранкові конференції, поточний огляд хворих у відділенні, планування оперативних втручань, вирішення питань діагностики та лікувальної тактики, виконує найбільш складні операції. Професор Саричев Л.П. та доценти Сухомлин С.А., Саричев Я.В., Супруненко С.М. консультують найбільш складних хворих у відділеннях обласної клінічної лікарні та лікувально-профілактичних закладах міста та області, беруть участь у клінічних та патологоанатомічних конференціях. Доценти та асистент ведуть по 6 хворих в урологічному відділенні та консультують хворих у прикріплених відділеннях обласної клінічної лікарні.

За звітний період співробітниками кафедри було здійснено 6 планових виїздів під час яких надано консультації 69 хворим, співробітниками кафедри виконано 298 оперативних втручань, проведено 393 асистенції.

За звітний період співробітниками кафедри було проліковано 591 хворих, проконсультовано у поліклініці 423 хворих, у відділеннях ПОКЛ – 878 хворих, здійснено 49 виїздів по лінії «Санітарної авіації», виконано 5 оперативних втручань.

 1. За звітний період в роботу урологічної служби Полтавської області впроваджені розроблені на кафедрі наукові рекомендації:

Основні напрямки консультативно-діагностичної роботи cудово-медична експертизи:

 1. Судово-медична експертиза трупів;

 2. Консультації у відділі експертизи трупів ;

 3. Консультації та експертизи у відділі потерпілих, звинувачуваних та інших  осіб;

 4. Виїзд на місце події;

 5. Консультації у відділенні судово-медичної криміналістики;

 6. Участь у комісійних експертизах

 7. Консультації судово-слідчих органів;

Новітні технології, що впроваджені НПП кафедри:

Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я. «Спосіб проведення морфометрії нейронів на гістологічних препаратах спинномозкових вузлів», №101 від 17.03.19р.

Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я. «Спосіб доступу до гайморової порожнини  при проведенні судово-медичної експертизи трупа», №248 від 06.09.18р.

Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоров’я. «Спосіб виявлення локалізації кулі в гнилісно-зміненому трупі з використанням металодетектора», №1902 від 13.06.14р.

Патент на корисну модель № 115802: «Спосіб доступу до гайморової порожнини  при проведенні судово-медичної експертизи трупа», від 25.04.2017 р.

Патент на корисну модель №106364: «Спосіб визначення основних метричних характеристик нейронів на гістологічних зрізах спинномозкових вузлів», від 25.04.2016 р.

Патент на корисну модель №93687: «Спосіб визначення ознак стирання зубів за допомогою комбінованого хімічного забарвлення», від 10.10.2014 р.

Патент на корисну модель №97035: «Спосіб визначення ознак карієсу зубів», від 25.02.2015 р.

Патент на корисну модель №:83219 «Спосіб виявлення локалізації кулі в гнилісно-зміненому трупі з використанням металодетектора», від 27.08.2013 р.

Характеристика клінічних баз кафедри

Основною клінічною базою кафедри є Полтавське обласне бюро судово-медичної експертизи, до складу якого входять 4 відділи та 5 відділень. Консультативно-діагностична робота проводиться співробітниками кафедри у відділі судово-медичної експертизи трупів, судово-медичної експертизи живих осіб, комісійному відділі та організаційно-методичному відділі, а також у відділенні судово-медичної криміналістики та судово-медичної токсикології.