23 травня 2022 року urology@pdmu.edu.ua Мапа сайту

Викладання урології проводиться на IV курсі медичного факультету за кредитно-модульною системою.

Елективний курс - "Медична сексологія" викладається на V курсі медичного факультету.

На кафедрі проходять очну частину навчання лікарі-інтерни за фахом "урологія", лікарі-інтерни суміжних спеціальностей ("загальна практика–сімейна медицина", хірургія, медицина невідкладних станів), лікарі за фахом "загальна практика-сімейна медицина".

Для належного засвоєння навчального матеріалу, відповідності його сучасним стандартам, оптимізації навчання на кафедрі створена та постійно оновлюється навчально-методична база та мультимедійна презентація лекцій.

Видано з грифом МОЗ та МОН України: 

 • Навчально-методичний посібник для підготовки лікарів з фаху «загальна практика –сімейна медицина»: Урологія для лікарів загальної практики –сімейної медицини / Л.П.Саричев, С.А.Сухомлин, П.А.Пархомчук. – Полтава, 2006.- 148 с. 
 • Навчально-методичний посібник: Особливості урологічної патології дитячого віку / Ю.Г.Капшитар. – Полтава, 2006.- 120 с. 
 • Навчально-методичний посібник з основ сексології та сексопатології для студентів медичних вищих навчальних закладів / Є.Г.Сонник, С.А.Сухомлин. – Полтава, 2010.- 164 с.

За співавторства професора Л.П.Саричева у 2014-18рр. видано національний підручник з урології (під редакцією проф.С.П. Пасечнікова) українською, російською та англійською мовами.

За авторства професора Сонника Є.Г. та доцента Саричева Я.В. видано посібник з медичної сексології для студентів англомовної форми навчання з грифом ЦМК МОЗ України.

За співавторства доцента Саричева Я.В. видана монографія "Стереоморфология предстательной железы человека" 

Методичне забезпечення навчального процесу

В 2019 р. у співавторстві професора Л.П.Саричева 3-е видання  національного підручника з урології (під редакцією проф.С.П. Пасечнікова) українською.

Навчальний посібник: Урологія: Збірник тестових завдань (навчальний посібник) для студентів вищих медичних учбових закладів III-IV рівня акредитації / Л.П.Саричев, С.М.Супруненко, С.А.Сухомлин. – Полтава, 2019.

Навчальний посібник: Collection of test tasks on urology to control the level of knovledge of students of the fourth year of the medical faculty” for students of higher medical educational institutions of the third and fourth level accreditation /Sarychev L.P., Suprunenko S.M., Sarychev Y.V.. – Полтава, 2020.

Для наглядності викладання урології учбові класи обладнані наступними навчальними стендами:

 • "Видатні вчені-урологи"; 
 • "Урологічні операції"; 
 • "Інструментальні методи дослідження"; 
 • "Цистоскопічні картини".

Судова медицина – це спеціальна медична наука, яка вивчає і розробляє певні питання медичного, біологічного та медико-криміналістичного спрямування для запитів правової практики, правосуддя, та охорони здоров’я.

 • Робота кафедри регламентована Законом України «Про вищу освіту», «Про освіту», Cтатутом академії, Освітньо-професійними програмами «Медицина», «Стоматологія», Положенням «Про організацію освітнього процесу в Українській медичній стоматологічній академії» та іншими нормативними документами.

  Згідно навчального плану на кафедрі викладаються наступні дисципліни:

  вибіркова навчальна дисципліна «Судова  медицина»,

 • здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти, освітньо-професійної програми «Медицина», на IV курсі (7, 8 семестри);

 • вибіркова навчальна дисципліна «Судова  медицина (стоматологія)»,

 • здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти, освітньо-професійної програми «Стоматологія», на IІІ курсі (5 семестр)

 • Підручники:

  1. Судова медицина. Книга 1.За ред. академіка НАМН України професора В.Ф. Москаленка та професора Михайличенка Б.В. // К.:Медицина, 2012 – 447 С.

  2. Судова медицина. Б.В. Михайличенко, В.А. Шевчук, С.С. Бондар, І.А. Федотова, А.М. Біляков.. – Підручник за редакцією проф. Б.В. Михайличенка., п’яте видання – Київ, ВСВ „Медицина”, 2018. – 447 С.

  3. Судова медицина. Б.В. Михайличенко, В.А. Шевчук, С.С. Бондар– Підручник за редакцією проф. Б.В. Михайличенка., п’яте видання – Київ, МП „Леся”, 1997. – 655 С.

  4.Михайличенко Б.В. Судова стоматологія.– Підручник для студентів стоматологічних факультетів медичних вузів. - Київ: МП «Леся», 2004. – С.352

  Навчальні посібники:

  1.Черняк В.В., Сіренко О.А., Гасюк П.А. Особливості судово-медичної експертизи за індивідуальним одонтологічним статусом. – Навчальний посібник.- Полтава, 2011 -114 с.

  2.Гасюк Н.В., Черняк В.В., Клітинська О.В., Бородач В.О., Криванич В.М. Додаткові методи дослідження в стоматології. – Навчальний посібник для самостійної підготовки до практичних занять., – Тернопіль, 2017.- 119с.

  3. N.V. Gasyuk, V.V. Chernyak, O.V. Klitynska, Ye. Ya. Kostenko, Yu. O. Mochalov, O.V. Savchuk, P.O. Maistruk. АDDITIONAL METODS OF EXAMINATION IN DENTISRY. The textbook for indsvsdual-trainsng of practical classes – Ternopil – 2018.- 114 .C

  4. Яланський О.В., Воробйов Ю.В., Яланська Л.О., Воробйов М.Ю. Судово-медична танатологічна експертиза. – Практичний посібник для студентів та лікарів-інтернів вищих медичних навчальних закладів., –Полтава, 2000 -239 с.

На кафедрі приділяється постійна увага підвищенню зацікавленості здобувачів вищої освіти, лікарів-інтернів та курсантів навчальним процесом. Заняття зі здобувачами вищої освіти, лікарями-інтернами та курсантами проводяться безпосередньо у ліжка хворого в урологічному відділенні, у діагностичному кабінеті та учбових класах.

Контроль отриманих знань проводиться за допомогою тестування.

Результати навчально–методичної роботи кафедри постійно висвітлюються в методичних статтях, які представлені на конференціях республіканського, обласного та місцевого рівня.

Всі викладачі кафедри регулярно підвищують педагогічну майстерність проходячи курси підвищення кваліфікації.

Кафедра регулярно бере участь у міжнародних виставках навчальних закладів та в усіх навчально-методичних конференціях академії та міжвузівських конференціях з питань викладання та методичного підходу до нього. Викладачі кафедри мають публікації з методики викладання і педагогічного досвіду в журналах і збірках, приймають участь у навчально-методичних конференціях, проводять доповіді на навчально-методичних конференціях.

Підвищенню якості викладання урології та оволодіння практичними навичками сприяє активне впровадження у навчальний процес технічних засобів навчання. Навчальні кімнати обладнані кабельним телебаченням, яке дозволяє спостерігати діагностичні маніпуляції та оперативні втручання у реальному масштабі часу .