23 травня 2022 року urology@pdmu.edu.ua Мапа сайту

Напрямки наукової діяльності кафедри:

 • "Удосконалення консервативного та мінімально інвазивного лікування гострого гнійного пієлонефриту"; 
 • "Удосконалення мінімально інвазивного лікування обструктивної нефропатії"; 
 • "Удосконалення консервативного та мінімально інвазивного лікування полікістозу нирок"; 
 • "Удосконалення лікування подружньої дисгармонії при захворюваннях статевих органів у чоловіків".

У науковій роботі кафедра співпрацює з ДУ «Інститут урології АМН України» та ХМАПО.

На кафедрі захищено 10 кандидатських дисертацій:

 • "Научное обоснование снижения инвалидности вследствие урологических заболеваний" (Саричев Л.П., 1986); 
 • "Експериментальна розробка висхідного літолізу фосфорнокислих каменів нирок новими розчинами прямих літолітиків" (Пархомчук П.А., 1994); 
 • "Порушення сексуального здоров'я при хронічному простатиті" (Сонник Є.Г., 1997); 
 • "Новий метод підвищення ефективності лікування нефроптозу" (Сухомлин С.А., 1999); 
 • "Особливості гострих гнійно-запальних захворювань нирок у хворих похилого та старечого віку" (Капшитар Ю.Г, 2001); 
 • "Морфофункціональні особливості репаративної регенерації сечового міхура, зшитого синтетичними і біологічними розсмоктувальними шовними матеріалами" (Супруненко С.М., 2002); 
 • "Оцінка ефективності консервативного, мінімально інвазивного та хірургічного лікування хворих на гострий гнійний пієлонефрит" (Сафуат Х.М.Хіджазі, 2007); 
 • "Диференційна діагностика локалізованих форм гострого гнійного пієлонефриту та новоутворень нирок з обґрунтуванням лікувальної тактики" (Саричев Я.В., 2007); 
 • "Мінімально інвазивне лікування аутосомно-домінантного полікістозу нирок" (Курячий Ю.В., 2008); 
 • "Подружня дезадаптація при доброякісній гіперплазії передміхурової залози" (Афанасьєв І.Є., 2010); 
 • "Сексуальна дезадаптація подружньої пари при запальних захворюваннях статевих органів у чоловіків" (Потапенко О.А., 2010).

На кафедрі захищено 2 докторські дисертації:

 • "Епідеміологічні, патогенетичні, клініко-діагностичні та лікувальні аспекти гострих гнійно-запальних захворювань нирок" (Саричев Л.П., 2000); 
 • "Сімейна реабілітація хворих на шизофренію чоловіків з сексуальною дисгармонією подружньої пари" (Сонник Є.Г., 2003).

На кафедрі підготовлено 4 магістри, 5 аспірантів, 27 клінічних ординаторів, 25 лікарів-інтернів. Зараз навчаються 7 клінічних ординаторів (з них 5 - іноземні громадяни) та 4 лікарі-інтерни.

Під керівництвом завідувача кафедри д.мед.н., професора Саричева Леоніда Петровича розроблено та вперше в Україні впроваджено в клінічну практику мінімально інвазивну лікувальну тактику при гострому гнійному пієлонефриті, перкутанні методи лікування абсцесу нирки, заочеревиного простору та передміхурової залози, внутрішнє та зовнішнє стентування нирок при обструктивному пієлонефриті (1997-2011),

«Спосіб черезшкірного дренування верхніх та нижніх сечових шляхів» (Декларативний патент на винахід; UA98020955; опубл. 16.10.2000, бюл. №5-11), «Спосіб профілактики і комплексного лікування гострого гнійного обструктивного пієлонефриту» (реєстр галузевих нововведень, №298/29/08),

«Спосіб визначення структурного та функціонального стану нирок у хворих на хронічний пієлонефрит» (Патент на корисну модель; №20058; опубл. 15.01.2007; реєстр галузевих нововведень, №299/29/08), мінімально інвазивне лікування полікістозу нирок (2003-2008),

«Спосіб хірургічного лікування кіст нирок великих розмірів» (Декларативний патент на винахід; UA2003010003; опубл. 15.10.2003, бюл. №10),

«Спосіб хірургічного лікування інтрапаренхіматозних кіст» (Декларативний патент на винахід; UA2003010004; опубл. 15.10.2003, бюл. №10), оригінальні способи пластики протяжних стриктур уретри та сечоводу (2003-2010).

Спосіб диференційної діагностики джерел гематурії за допомогою МСКТ-урографії / Саричев Л.П.,Митченок В.М., Саричев Я.В., Панасенко С.М. - № u 201312649, Патент на корисну модель 88578, МПК G01N 23/02 (2014) заявлений 29.10.2013; опубл. 11.03.2014; Бюл. №5.

Спосіб лікування полікістозу нирок /Саричев Л.П., Сухомлин С.А., Пустовойт Г.Л., Курячий Ю.В., Філоненко А.Ф. - Патент на корисну модель №120470. Опубл. 10.11.2017; Бюл. №21.

Спосіб хірургічного лікування хворих з мегацистом внаслідок тривалої інфравезикальної обструкції // Саричев Л.П., Савченко Р.Б.; заявн. Українська медична стоматологічна академія.  - № u2019 10084; Пат. на корисну модель № 141479 UA, МПК (2020.01) А61В 5/20 (2006.01) A61B 17/00.заявл. 30.09.2019; опубл. 10.04.2020; Бюл. № 7.

На кафедрі виконується НДР: «Роль ендотеліальної дисфункції у розвитку симптомів нижніх сечових шляхів у чоловіків із загальноклінічними проявами вікового андрогенного дефіциту»( № держреєстрації: 0114U005500).

Перспективні напрямки наукової роботи кафедри з впровадженням наукових розробок у лікувальний процес. - "Удосконалення діагностики передракових станів та раку передміхурової залози"; - "Удосконалення діагностики та лікування вікового гіпогонадизму у чоловіків"; - "Удосконалення діагностики та лікування декомпенсації сечового міхура"; - "Удосконалення хірургічного лікування нетримання сечі у жінок".

Звіт про науково-практичну діяльність кафедри урології з судовою медициною за 4 квартал.

Річний звіт кафедри з наукової роботи 2020-2021 н. р.